Kozy                15 55

Lutkowo         16 00

Odargowo      16 15

Szadzko          16 25


Sierakowo        15 45

Ognica               15 55

Błotno               16 00

Krzemień          16 10

Dolice                16 20

Bezpośrednio po dyskotece o 22 będą podstawione autobusy do ww miejscowości.