INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH

 

Informuję, że dnia 14 czerwca 2019r (najbliższy piątek)

nastąpi zmiana organizacji zajęć, ze względu na planowany

 Dzień Profilaktyki i Zdrowia

Przywozy uczniów zgodnie z harmonogramem

( na godz. 8.00 oraz na godz. 8.55)

Odwozy wszystkich uczniów o godz. 13.00.

 

Dyrektor ZSP Dobrzany