W piątek 14.06.2019 r. na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach odbyła się impreza plenerowa pod hasłem ,, Dzień profilaktyki i zdrowia ”. Pomysłodawcą oraz organizatorem wydarzenia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach, we współpracy z Zespołem Szkół Publicznych w Dobrzanach, policjantami z Posterunku Policji w Dobrzanach oraz strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej  w Dobrzanach. Celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, uzależnieniom, przemocy oraz przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego zachowania w czasie wakacji. Prowadzone działania miały również zachęcić uczniów do zdrowego stylu życia.

            Zajęcia zostały przeprowadzone przez animatorów oraz trenerów Małopolskiego Centrum Profilaktyki,        w trakcie których uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach z użyciem alko gogli oraz kuli bumper ball. Prowadzone były również pogadanki tematyczne na temat uzależnień oraz burze mózgów dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki. Uczniowie klas I – VIII, III gimnazjalnej oraz dzieci z przedszkola mogli zapoznać się ze specyfiką pracy Policji oraz Straży Pożarnej, co wywołało wśród nich ogromną radość.

            Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włożyli trud w pomoc i organizację całej imprezy.