baner
godlo_dobrzany godlo_polska
baner_szkola

Przywozy na apel 18 czerwca 2019 r. /wtorek/

Kozy                15 55

Lutkowo         16 00

Odargowo      16 15

Szadzko          16 25


Sierakowo        15 45

Ognica               15 55

Błotno               16 00

Krzemień          16 10

Dolice                16 20

Bezpośrednio po dyskotece o 22 będą podstawione autobusy do ww miejscowości.

,, Dzień profilaktyki i zdrowia ”

,, Dzień profilaktyki i zdrowia ”

            W piątek 14.06.2019 r. na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach odbyła się impreza plenerowa pod hasłem ,, Dzień profilaktyki i zdrowia ”. Pomysłodawcą oraz organizatorem wydarzenia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach, we współpracy z Zespołem Szkół Publicznych w Dobrzanach, policjantami z Posterunku Policji w Dobrzanach oraz strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej  w Dobrzanach. Celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, uzależnieniom, przemocy oraz przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego zachowania w czasie wakacji. Prowadzone działania miały również zachęcić uczniów do zdrowego stylu życia.

            Zajęcia zostały przeprowadzone przez animatorów oraz trenerów Małopolskiego Centrum Profilaktyki,        w trakcie których uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach z użyciem alko gogli oraz kuli bumper ball. Prowadzone były również pogadanki tematyczne na temat uzależnień oraz burze mózgów dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki. Uczniowie klas I – VIII, III gimnazjalnej oraz dzieci z przedszkola mogli zapoznać się ze specyfiką pracy Policji oraz Straży Pożarnej, co wywołało wśród nich ogromną radość.

            Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włożyli trud w pomoc i organizację całej imprezy.

Informacja Dyrektora ZSP w Dobrzanach

Informacja Dyrektora ZSP w Dobrzanach

Informuję, że uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas VIII SP i III G odbędzie się  18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17 00.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla pozostałych uczniów odbędzie się 19 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 9.00 w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach, o godzinie 8.00 Msza Święta w Kościele Parafialnym.

Przyjazd na zakończenie roku szkolnego  wg harmonogramu dowozu i odwozu uczniów z obwodu Gminy Dobrzany.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach

Jerzy Młotkiewicz

Dzień Profilaktyki i Zdrowia

INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH

 

Informuję, że dnia 14 czerwca 2019r (najbliższy piątek)

nastąpi zmiana organizacji zajęć, ze względu na planowany

 Dzień Profilaktyki i Zdrowia

Przywozy uczniów zgodnie z harmonogramem

( na godz. 8.00 oraz na godz. 8.55)

Odwozy wszystkich uczniów o godz. 13.00.

 

Dyrektor ZSP Dobrzany

Wycieczka klasy 1b do parku trampolin w Szczecinie

W dniu 7 czerwca 2019 roku uczniowie klasy 1 b udali się do parku trampolin "Fun Jump" w Szczecinie. Celem wycieczki było wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowania sportem.

Po rozgrzewce pod okiem instruktora, uczniowie korzystali z szeregu atrakcji. Poza trampolinami, ogromnym zainteresowaniem cieszyły się baseny wypełnione gąbkami.

Dla wszystkich uczniów była to okazja do świetnej zabawy.