baner
godlo_dobrzany godlo_polska
baner_szkola

INFORMACJA

INFORMACJA

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Zestaw podręczników i ćwiczeń dzieci otrzymają w szkole, we wrześniu.

Artykuły papiernicze:

- ryza papieru ksero,

- blok techniczny A- 4 biały i kolorowy, .......

Pożegnanie absolewentów.

Pożegnanie absolewentów.

25 czerwca 2020 roku odbyło się uroczyste, choć skromne ze względu na koronawirusa, zakończenie roku szkolnego dla naszych ósmoklasistów. Przybyli oni wraz z rodzicami na godzinę 16.30 i mogli wysłuchać mądrych, wzruszających słów o czasach szkolnych. Otrzymali również wskazówki na przyszłość od Pani Dyrektor i swoich wychowawczyń. Wiara w swoje siły i konsekwentne dążenie do celu ma być dla nich wskaźnikiem. 

W pierwszej części spotkania zostali nagrodzeni uczniowie za wyróżniające osiągnięcia w nauce oraz wysokie miejsca w różnych konkursach. Były również wzruszające podziękowania dla Rodziców oraz Pani Dyrektor. Pod koniec wszyscy pozostali uczniowie otrzymywali świadectwa i nagrody za pracę w Samorządzie  Uczniowskim, w szkolnym Żaczku oraz za zaangażowanie w sporcie. Miłym gestem były słowa przedstawicielek klas 7, które wręczyły upominki naszym absolwentom. 

INFORMACJA

INFORMACJA

BEZPIECZNE WAKACJE

 

Dla dzieci i młodzieży rozpoczną się wkrótce wakacje. Okres letni, to także czas wypoczynku dla większości dorosłych, a jednocześnie czas intensywnych rolniczych prac polowych. Aby droga na urlop oraz odpoczynek nad wodą,  w górach czy w mieście były udane, warto zadbać o bezpieczeństwo własne oraz naszych bliskich. Będą nad nim czuwać jak co roku także policjanci. Pamiętajmy, aby przestrzegać zaleceń stróżów prawa i kierować się zawsze zdrowym rozsądkiem oraz ostrożnością. Dla dzieci i młodzieży to okres beztroski i wypoczynku. Dla Policji jest to okres wytężonej pracy podczas prowadzonej akcji „Bezpieczne Wakacje 2020”, w którą jak co roku aktywnie angażują się  stróże prawa. Drogówka będzie czuwać, aby wszyscy bezpiecznie dotarli najpierw w miejsca swojego wypoczynku, a później bezpiecznie wrócili do swoich domów.

Policjanci zadbają również o to, aby dzieci i młodzież podróżowały sprawnymi autokarami. Jeśli nauczyciel, rodzic czy organizator wyjazdu będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące stanu technicznego autokaru lub stan trzeźwości kierowcy będzie budził wątpliwości, należy nie dopuścić do dalszej podróży, a swoje wątpliwości zgłosić policjantom.

Korzystając ze środków komunikacji publicznej, zachowajmy szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.: na dworcach kolejowych, lotniskach, w zatłoczonych pociągach i autobusach. Podróżując koleją unikajmy pustych przedziałów, starajmy się też nie spać w trakcie podróży. Cenne przedmioty, pieniądze, dokumenty starajmy się trzymać przy sobie. Bądźmy również ostrożni w kontaktach z nieznanymi osobami, zwłaszcza nie przyjmujmy od nich żadnych poczęstunków. Pamiętajmy, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi nie tylko utratą naszego mienia, ale również może spowodować wszczęcie alarmu przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

INFORMACJA

INFORMACJA

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych latach

Dyrekcja i Grono PedagogiczneNAJLEPSI UCZNIOWIE

              GALERIA   ZDJĘĆ ...

INFORMACJA


MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, 

w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku  i uznania.  

Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, 

w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami
i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym,
aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!


Z serdecznymi pozdrowieniami

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

INFORMACJA

Drodzy  Uczniowie

Szanowni  Państwo,  Rodzice i Nauczyciele

 

Uprzejmie  informuję,  że  zakończenie  roku szkolnego  2019/2020 ze względu na  zagrożenie zakażeniem  COVID – 19  odbędzie się wg  opisanych poniżej zasad:

 

1.   Uczniowie  szkoły będą mogli  odebrać  świadectwa  promocyjne i ukończenia szkoły  wg harmonogramu  przekazanego  im przez Wychowawców  klas, przychodząc do szkoły w odstępach czasowych  ustalonych  przez  Wychowawcę

 

2.   Po odbiór świadectw mogą przyjść tylko osoby zdrowe

 

3.   Obowiązują   powszechne zasady  bezpieczeństwa:

- zachowanie dystansu – odległość powyżej 1,5 m

- zakrywanie ust i nosa (maseczka lub przyłbica)

- dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły lub rękawiczki

- przestrzeganie zasad higieny osobistej

 

4.   Odbiór  świadectw odbywać się będzie w klasach szkolnych  i w hali sportowej.

 

5.    Aby  maksymalnie  zwiększyć  bezpieczeństwo   poprzez  wyeliminowanie  spotykania  się uczniów uruchamiamy cztery wejścia  do szkoły :

- wejście główne

- wejście boczne - od zajezdni

- wejście boczne - od  małej  sali  gimnastycznej

- wejście przez przedszkole

 

6. Ze względu na zróżnicowanie godzin odbioru świadectw nie będzie

    organizowany dowóz uczniów  z ościennych miejscowości.

 

Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w dniu zakończenia roku szkolnego będą mogli je odebrać w innym terminie.

 

Krystyna Bugajna

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Publicznych

w  Dobrzanach

Góra Grosza

Góra Grosza

W naszej szkole odbyła się, jak co roku,  akcja Góra Grosza. Uczniowie z zaangażowaniem wzięli w niej udział. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Nasza szkoła zebrała kwotę 988,98 złoty. Na szczególne wyróżnienie zasługują klasy:

I miejsce klasa Va, która zebrała kwotę 263,80 zł.,

II miejsce klasa VIIa, która zebrała kwotę 159,73 zł., 

III miejsce klasa VIb, która zebrała kwotę 130,30 zł.

IV miejsce w szkole, a I miejsce w klasach I-III zdobyła klasa IIa,

która zebrała kwotę 92,05 zł. 

Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim klasom za zaangażowanie!